Begeleiding

Begeleiding kan, afhankelijk van uw wens, op verscheidene vlakken worden ingezet. Het primaire doel is om ondersteuning te bieden in het huidige proces:

Ondersteuning in groei en ontwikkeling

Complexe casuïstiek begeleiding
Het begeleiden van complexe(re) casussen vraagt een andere benadering. Een aantal voorbeelden waarin wij op dat moment kunnen ondersteunen is het delen van expertise en het ondersteunen van de begeleiding naar een helicopter-view.

Intervisie
Het team van professionals begeleiden in het verdiepende gesprek, over diens ervaringen en dilemma’s in het werkveld, met als doel deskundigheid vergroten en kwaliteit van werk verbeteren.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Met expertise op dit vlak kunnen wij ondersteuning en training bieden aan professionals die hier (mogelijk) mee te maken hebben. Tevens kunnen wij in casu als gecertificeerd aandachtsfunctionaris van de meldcode optreden.