Supervisie

“Een mogelijkheid om te investeren in duurzame ontwikkeling voor mens en organisatie”

Supervisie houdt in het begeleid leren toepassen van het zelfreflecterend vermogen.

In het geval van de eerste herregistratie voor het SKJ kunt u supervisie -door ons als erkend LVSC supervisor- inzetten om een deel (50/60) van de benodigde reflectiepunten voor herregistratie te behalen.

Geregistreerd bij het landelijke register voor supervisoren en coaches