Werkwijze

In iedere vorm van begeleiding zoeken we diepgang en betekenis. Met rust en vertrouwen, vanuit een onderzoekende houding, gaan we gezamenlijk op ontdekkingstocht.

Reflectie wordt hierbij ingezet als middel om het uiteindelijke doel te verwezenlijken:

Een situatie waarin men zich senang voelt

Afhankelijk van het type begeleiding wordt er vooraf een overeenkomst van opdracht vastgesteld. Hierin worden onder andere de doelen en het tijdspad vastgesteld.